STRATEGIE 30+

Tvořivosti k nadání II.

Název výzvy: Výzva: Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2023, č. j.: MSMT- 28425/2022-4

Příjemce:   Středisko volného času Svitavy

Registrační číslo:  0007/7/NAD/2023

Datum zahájení:   01.04.2023

Datum ukončení:   31.12.2023

Výše dotace:   600 000,00Kč

Účelem dotace je:

  • podpoření zvyšování kvality a rozšiřování péče o kognitivně nadané žáky s důrazem na tvůrčí činnost, kritické myšlení a propojování a praktické využití jednotlivých disciplín přírodovědných a technických oborů,
  • zabezpečení péče a podpory o nadané žáky v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání,
  • zkvalitňování/rozvoj nabídky neformálního a zájmového vzdělávání pro nadané žáky,
  • realizace odborného soustředění, pořádaného pro vybrané účastníky ústředního kola, před jejich vysláním na mezinárodní kola soutěží v maximální délce 7 dnů, - podpořit odborná soustředění vybraných žáků/řešitelů ústředních kol vědomostních soutěží před mezinárodní soutěží.
Purkyňova 284, 568 02 Svitavy

 

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
E-mail: svc@svitavy.cz

IČ: 720 87 145
Bankovní účet: 201560442/0600
Datová schránka: az2n7u