OPJAK

OP JAK I - Rozvoj SVČ Svitavy

Příjemce:   Středisko volného času Svitavy

Registrační číslo:   CZ.02.02.XX/00/22_002/0004308

Datum zahájení:   01.01.2023

Datum ukončení:   31.12.2025

Výše dotace:   1 677 131,00Kč

Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin
Purkyňova 284, 568 02 Svitavy

 

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
E-mail: svc@svitavy.cz

IČ: 720 87 145
Bankovní účet: 201560442/0600
Datová schránka: az2n7u