Vše co potřebujete vědět k akcím

Jak se orientovat v nabídce akcí

Jak se přihlásit na akci

Podmínky účasti na akci

Platební a storno podmínky akcí

Zde naleznete veškeré informace a podmínky platné pro všechny námi pořádané akce. V případě nejasností se neváhejte informovat u kontaktní osoby uvedené na našich internetových stránkách v popisu kroužku.

Jak se orientovat v nabídce akcí

Nabídku akcí najdete v samostatné sekci pod odkazem "AKCE".

V seznamu nabídky jsou uvedeny veškeré akce pořádané SVČ „TRAMTÁRYJE“ Svitavy. Pro přehlednější zobrazení použijte filtry.

Tlačítko pro On-line přihlášení se zobrazuje po rozkliknutí detailu akce vedle názvu akce. Kliknutím na tlačítko budete přesměrování do klientského účtu k procesu přihlášení.

Co se zobrazuje v řádku nabídky:

 1. Název akce
 2. Termín konání akce
 3. Doporučené věkové rozmezí účastníků - není zcela striktní, ve většině případů záleží na zdatnosti a vyspělosti účastníka. Odlišný věk doporučujeme konzultovat předem. Bez toho může být přihláška zamítnuta.
 4. Cena akce – vstupné na akci
 5. Místo konání - fyzické místo konání akce
 6. Dveře - zelené značí volno, červené značí obsazeno - pro volbu náhradníka a o dalších možnostech přihlášení se informujte na pořadatelském pracovišti

Zobrazení detailu akce:

Kliknutím na název akce zobrazíte detail s popisem, technickými informacemi, kontakty, fotografiemi a tlačítkem pro on-line přihlášení.

Jak se přihlásit

Ve Středisku volného času „TRAMTÁRYJE“ Svitavy děláme dva druhy akcí.

 1. Akce, kde není nutné jakékoliv přihlašování (stačí, když v uvedený čas dojdete na místo konání akce)
 2. Akce, kde je nutné přihlášení a to následovně:

ELEKTRONICKY z těchto stránek pod tlačítkem "PŘIHLÁSIT ONLINE" v detailu konkrétního akce - preferovaná varianta.

OSOBNĚ v SVČ „TRAMTÁRYJE“ Svitavy - pouze ve vyjímečných případech.

V obou případech je výstupem závazná přihláška podepsaná zákonným zástupcem + platební pokyny k úhradě účastnického poplatku.

Podepsaná přihláška je závazná. V případě, že se akce nemůžete účastnit, nahlaste tuto skutečnost ihned kontaktní osobě akce. Uvolníte tak místo pro náhradníky. Způsob vrácení zaplaceného účastnického poplatku se v tomto případě řídí Storno podmínkami SVČ „TRAMTÁRYJE“ Svitavy uvedenými na přihlášce.

Přihlášku obdržíte zpravidla do 7 dnů. Během letních prázdnin a září to může být později.

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ POMOCÍ KLIENTSKÉHO ÚČTU

POSTUP:

1. VYBRAT AKCI
U vybraného akce klikněte na text "přihlásit online", budete přesměrování na úvodní stránku Klientského centra. V případě, že toto tlačítko není v hlavičce kroužku uvedeno, nelze se již elektronicky přihlásit. Tato situace může nastat v případě plného obsazení kroužku nebo vyžadují-li to organizační důvody

2. PŘIHLÁSIT SE KE KLIENTSKÉMU ÚČTU
Při prvém přihlášení je potřeba nejdříve zaregistrovat váš klientský účet. Vyplňte všechny kolonky na pravé straně přihlašovacího okna. Email a heslo si zapamatujte. Pomocí tohoto účtu se budete přihlašovat po celou dobu navštěvování SVČ „TRAMTÁRYJE“ Svitavy do všech našich aktivit.
V případě, že jste v posledních několika letech vyplňovali přihlášku na některou z našich aktivit, založte účet na email uvedený v dřívějších přihláškách. Systém vám automaticky do klientského účtu načte historii přihlášek.
Po zaregistrování vám bude zpět na vyplněný email odeslán validační email. V tomto emailu klikněte na uvedený odkaz. Nyní se můžete přihlásit do vašeho účtu.

!!! BEZ POTVRZENÍ VALIDAČNÍHO EMAILU SE ÚČET NEAKTIVUJE !!!

3. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU
Vyplňte email uvedený při registraci a heslo. Potvrďte.

4. PŘIDÁNÍ ÚČASTNÍKA
Jste-li v klientském účtu poprvé, je nutné nejprve založit nové účastníky. V pravé části klikněte na tlačítko "nový účastník". Vyplňte přesně všechny kolonky, zejména školu. Potvrďte.
Požadované údaje podléhají matrice dle školského zákona. S údaji je nakládáno dle normy GDPR.
Účastníkem jsou osoby, které chcete přihlásit na aktivitu.
V případě, že systém načetl historii přihlášek a účastníků, ověřte kliknutím na tlačítko "upravit účastníka" všechny údaje, popřípadě doplňte.

V případě, že při registraci nového klientského účtu se nenačetly žádné historické přihlášky a nový účastník přesto nejde přidat (systém hlásí, že účastník je již zadán), je pravděpodobně veden v evidenci pod jiným emailem. V takovém případě založte klientský účet na původní email nebo nás kontaktujte pro další postup.

Prosíme o pravidelnou aktualizaci kontaktních a osobních údajů registrovaných účastníků. Minimálně jednou ročně. Zejména školu, zdravotní pojišťovnu, kontaktní údaje.

5. VÝBĚR AKCE
V levé části v sekci "akce" vyberte požadovanou akci. Pokud jste použili tlačítko "přihlásit online" přímo u akce, budete již nasměrováni přímo do vybrané akce. Není-li akce uvedena, není možné se již elektronicky přihlásit. Kontaktujte naše pracoviště.

Při první registraci, doporučujeme po zaregistrování účtu, opětovně použít tlačítko "přihlásit" v popisu akce. Budete tak nasměrováni přímo do přihlášení akce - není potřeba jej vyhledávat v seznamu akcí.

6. PŘIHLÁŠENÍ
Klikněte na tlačítko "přihlásit účastníka". Pečlivě čtěte uvedený text. Zaškrtejte potřebné volby a potvrďte.
Po přihlášení obdržíte potvrzovací email s dalšími instrukcemi.

7. VYČKAT NA POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY
Odeslanou přihlášku systém zaregistruje do chráněného systému. Zde přihláška podléhá kontrole vyplnění nutných údajů a potvrzení registrace vedoucím oddělení pro Vámi vybranou akci. Po odsouhlasení registrace systém zašle zpět do vašeho klientského účtu přihlášku ve formátu pdf ke stažení. Přihlášku vytiskněte, podepište z obou stran a co nejdříve doručte do SVČ „TRAMTÁRYJE“ Svitavy.

Dále se řiďte pokyny uvedenými na obrazovce.

Chcete-li přihlásit více účastníků, postup opakujte od bodu 4.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NÁS KONTAKTUJTE.

Osobně na pracovišti

Nemáte-li možnost elektronického přihlášení, obraťte se na kontaktní osobu uvedenou v detailu kroužku. Bude vám sdělen další postup.

Podepsaná přihláška je závazná. 

Podmínky účasti na akci

 • řádně vyplněná a podepsaná přihláška
 • zaplacený účastnický poplatek

Platební a storno podmínky

Co potřebuji k zaplacení účastnického poplatku?

 • číslo bankovního účtu
 • variabilní symbol - uveden na přihlášce
 • částku k zaplacení

!!! BEZ TĚCHTO POKYNŮ NEPROVÁDĚJTE PLATBU !!!

V případě špatně zadaného variabilního symbolu se platba nespáruje. Ve vašem klientském účtu bude stále označena jako pohledávka.

Platební pokyny naleznete ve spodní části přihlášky. Každý účastník má pro každou akci jiný variabilní symbol.

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 7 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit do dvou splátek. Variantu platby určujete v klientském centru při procesu přihlašování.

Storno podmínky jsou uvedeny na přihlášce v části prohlášení.

Kde obdržím pokyny k platbě?

 • Platební pokyny naleznete ve spodní části každé přihlášky.
 • Samostatný platební příkaz si můžete nechat zaslat emailem.
 • Platební pokyny obdržíte osobně v SVČ „TRAMTÁRYJE“ Svitavy
Purkyňova 284, 568 02 Svitavy

 

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
E-mail: svc@svitavy.cz

IČ: 720 87 145
Bankovní účet: 201560442/0600
Datová schránka: 2anzuhp