Letní tábor Svratouch 2021

Termín 25.07.2021 16:00 - 06.08.2021 13:00
Datum zahájení 25.07.2021
Datum ukončení 06.08.2021
Věk 6 - 14
Cena 3790 Kč
Kapacita/přihlášeno 70/78
Lektor Pavel Padyásek
Tel. lektora 734 287 285

LETNÍ TÁBOR SVRATOUCH 2021
25. 7. - 6. 8. 2021

Hl. vedoucí " PADY" Pavel Padyásek
Zástupci: "KRŤA" Lenka Waltová a Miroslav Skočovský

Příjezd na tábor 25. 7. - vlastní doprava.
Odjezd z tábora 6. 8. - vlastní doprava.

Podmínky účasti:
- Zvážit schopnost dítěte zvládnout náročnost charakteru činnosti na táboře.
Pokud má dítě nějaká vážná zdravotní omezení a nebude schopno zvládat
táborovou činnost, bude rodičům (zákonným zástupcům) vráceno z tábora
zpět. Pokud má dítě doporučeno z psychologicko-pedagogické poradny
asistenta, je třeba, aby dítě absolvovalo pobyt s tímto asistentem, kdy náklady
na pobyt asistenta ponesou rodiče (zákonní zástupci) dítěte.

- Podrobné informace dostanete emailem.

Kroužek SVČ Svitavy
Purkyňova 284, 568 02 Svitavy

 

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
E-mail: svc@svitavy.cz

IČ: 720 87 145
Bankovní účet: 201560442/0600
Datová schránka: az2n7u