Letní tábor Svratouch 2023

Termín 09.07.2023 16:00 - 21.07.2023 14:00
Datum zahájení 09.07.2023
Datum ukončení 21.07.2023
Věk 6 - 16
Cena 4690 Kč
Kapacita/přihlášeno 75/80
Lektor Pavel Padyásek
Tel. lektora 734 287 285

LETNÍ TÁBOR SVRATOUCH 2023 … bude to světové
9. 7. - 21. 7. 2023
V hlavních rolích "Pady" Pavel Padyásek, Lenka "Krťa" Waltová, Pavlína Šmerdová, Marian Polák a Ondřej Komůrka,
dále hrají v českém znění:
Martin, Verča, Terka, Věruška, Šárka, Ladics, Ségra a další…

výprava:
Příjezd na tábor 9. 7. - vlastní doprava.
Odjezd z tábora 21. 7. - vlastní doprava.

casting (podmínky účasti):
- Zvážit schopnost dítěte zvládnout náročnost charakteru činnosti na táboře.
Pokud má dítě nějaká vážná zdravotní omezení a nebude schopno zvládat
táborovou činnost, bude rodičům (zákonným zástupcům) vráceno z tábora
zpět. Pokud má dítě doporučeno z psychologicko-pedagogické poradny
asistenta, je třeba, aby dítě absolvovalo pobyt s tímto asistentem, kdy náklady
na pobyt asistenta ponesou rodiče (zákonní zástupci) dítěte. O jakémkoli zdravotním omezení, musí být SVČ Svitavy informováno.

speciální efekty:
V letošním roce bychom se rádi více zaměřili na práci nejstaršími účastníky. Jejich program bude zaměřen na výlety, složitější hry a činnosti. Počítejte prosím s tím, že aktivity budou fyzicky náročnější a konzultujete to s dětmi.

titulky:
- Podrobné informace dostanete emailem.

Kroužek SVČ Svitavy
Purkyňova 284, 568 02 Svitavy

 

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
E-mail: svc@svitavy.cz

IČ: 720 87 145
Bankovní účet: 201560442/0600
Datová schránka: az2n7u