Malý strážník

Termín PO 16:00-17:30
Datum zahájení 01.10.2020
Datum ukončení 29.05.2021
Věk 7 - 12
Cena/vstup 1490 Kč/vstup
Lektor Tereza Kubová
Tel. lektora 731359360

kapacita a cena

1. pololetí 2. pololetí
kapacita přihlášeno kapacita přihlášeno
14 13 14
745  Kč 745  Kč

Ve spolupráci s Městkou policií Svitavy kroužek MALÝ STÁŽNÍK.

KROUŽEK POVEDOU DVA STRÁŽNÍCÍ Z ŘAD MĚSTKÉ POLICIE SVITAVY
Paní Tereza Kubová a pan Zdeněk Kuřík.

Pomocí her a soutěží se děti učí být správnými účastníky silničního provozu ( chodci, cyklisty, spolujezdci). Poznávají, jak se chovat k cizímu zvířeti, co udělat s nalezenou injekční stříkačkou, jak poskytnout první pomoc, jak se mají chovat při cestě do školy i ze školy. "Malí strážníci" se dostanou i do terénu. Tam mají možnost při pochůzkové činnosti poznat město "očima strážníka", vyhleddávat přestupky nebo si vyzkoušet měření radarem. Budou mít možnost přihlížet výcviku sebeobrany a naučí se pár základních prvků.Děti v rámci kroužku navštíví i další složky IZS a dozvědí se více o jejich práci.
Po absolvování budou oficiálně jmenováni " malými strážníky" a z rukou velitele MP obdrží osvědčení o absolvování kroužku, odznak i jiné odměny.
Cílem kroužku je motivovat děti k tomu, aby dokázaly lépe vnímat všechna rizika, která je každodenně obklopují.
Kroužek bude probíhat 1x za 14 dní

Purkyňova 284, 568 02 Svitavy

 

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
E-mail: svc@svitavy.cz

IČ: 720 87 145
Bankovní účet: 201560442/0600
Datová schránka: 2anzuhp